Disclaimer

Vermeulen Fasteners BV

Algemeen
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze internetwebsite [www.vermeulen-fasteners.com] van Vermeulen Fasteners B.V., gevestigd op de Scheiweg 38 te Gemert [Nederland]. U wordt verzocht deze disclaimer zorgvuldig te lezen.
 
Door deze internetsite te bezoeken en/of de op deze internetwebsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer.
 
Intellectuele eigendomsrechten
Vermeulen Fasteners B.V. behoudt alle rechten [waaronder auteursrechten, domeinnamen en andere intellectuele eigendomsrechten] met betrekking tot alle op of via deze internetwebsite aangeboden informatie [waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo`s]. Het is niet toegestaan informatie op deze internetwebsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vermeulen Fasteners B.V..
 
Tevens is het niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vermeulen Fasteners B.V. links naar websites van Vermeulen Fasteners B.V. weer te geven.
 
Toepasselijk recht
Op deze internetwebsite en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze discalaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
 
© 2020 Vermeulen Fasteners B.V.

Vragen of opmerkingen?

Heeft u vragen of opmerkingen voor ons, neemt u dan gerust contact met ons op.

Bel +31(0)492 36 28 31 of Contactformulier